SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

॥यतो धर्मस्ततो जयः॥
Mediation Causelist
As per rule 18 of mediation rules 2015 on the expiry of 90 days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, stand terminated unless extension is given by the court
# ANR No. Diary No. Applicant Previous Mediation Date Next Mediation Date Time Mode Mediator Name
1 3944-2022 22694-2020 AARTI DHRUV TANWAR 09-09-2022 07-10-2022 14:00 Physical Sangeeta Mehrotra
2 4243-2022 29735-2021 SHABNAM JAHAN 22-09-2022 08-10-2022 12:00 Virtual Anupama Ahluwalia
3 4507-2022 20800-2019 PINKY - 10-10-2022 11:00 Physical Sunil Kumar Verma
4 4405-2022 7321-2022 KARISHMA ARYA - 10-10-2022 12:00 Virtual Rajiv K. Garg
5 3743-2022 27314-2020 MEGHALA @ M.MEGHANA 20-09-2022 10-10-2022 16:00 Virtual Varuna Bhandari Gugnani
6 4184-2022 29342-2021 RAVISHETTY @ PERALA KAVITHA 23-09-2022 10-10-2022 12:00 Virtual Shirin Khajuria
7 4511-2022 8304-2022 DEVANGIBEN JIGNESH LUMBHANI - 10-10-2022 02:00 Virtual Sushma Manchanda
8 4336-2022 26862-2021 ISHEENA TALWAR 28-09-2022 10-10-2022 02:30 Physical Manjula Gupta
9 4122-2022 4174-2021 SONIA 23-09-2022 10-10-2022 14:00 Virtual Kiran Bhardwaj
10 4508-2022 27559-2020 AJITHA T.A. - 10-10-2022 11:00 Virtual Asha Madan Jain
11 4320-2022 30318-2021 SUSHMITA 22-09-2022 10-10-2022 15:00 Physical Jamshed Bey
12 3818-2022 16392-2022 IREO PRIVATE LIMITED 22-09-2022 10-10-2022 01:00 Physical Manoj Kumar Jain
13 4255-2022 14321-2022 VARSHA RANI 21-09-2022 10-10-2022 12:00 Physical Amita Goyal
14 4319-2022 17625-2021 VIOLET INNET CRASTA 30-09-2022 10-10-2022 14:00 Virtual Krishan Dutta Singh
15 4513-2022 4179-2021 SHRADDHA - 10-10-2022 11:00 Virtual Anuradha Rustagi
16 4372-2022 13584-2022 SHILPA PAREEK 26-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Manjeet Chawla
17 4169-2022 12930-2020 PREETI SANJAY KUMAR BARANWAL 14-09-2022 10-10-2022 12:00 Physical Jyoti Chaturvedi
18 4512-2022 23225-2021 YAMINI KHURANA - 10-10-2022 02:00 Virtual Jasbir Singh Malik
19 4259-2022 8319-2022 PRIYANSHI SARASWAT @ LOVEY 29-09-2022 10-10-2022 11:00 Virtual Ashok K Sharma
20 3914-2022 42340-2019 ALPA CHAUHAN 15-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Sandeep Narain
21 4260-2022 25548-2020 SANGEETA RANI - 10-10-2022 11:00 Physical Ajay Bansal
22 4270-2022 10752-2021 SAMHITA DAS SHARMA - 10-10-2022 11:30 Physical Jasbir Singh Malik
23 4316-2022 21101-2020 VANITA SHARMA 29-09-2022 10-10-2022 16:33 Virtual Kiran Bhardwaj
24 3725-2022 28269-2021 RIA KABRA 01-10-2022 10-10-2022 15:00 Virtual Vandana Sharma Bhandari
25 4251-2022 27249-2020 SWATI 16-09-2022 10-10-2022 15:00 Virtual R.K. Rathore
26 4262-2022 11466-2022 RASHMI PUNDIR 26-09-2022 10-10-2022 00:00 Physical Anuradha Rustagi
27 4210-2022 29301-2021 PRIYANKA SHUSHIL SAHU 26-09-2022 10-10-2022 15:00 Virtual Sadhana Sandhu
28 4344-2022 4991-2021 PREETY PAREEK 26-09-2022 10-10-2022 14:30 Virtual Abha R. Sharma
29 4257-2022 3536-2021 ANJU SHANDIL - 10-10-2022 11:00 Physical Gargi Khanna
30 4162-2022 25531-2021 M/S. HITH CONSULTING PRIVATE LIMITED 26-09-2022 10-10-2022 15:00 Physical Nikhil Jain
31 4012-2022 17171-2021 SHIKHA KHANDELWAL 02-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Sunil Kumar Verma
32 4207-2022 1498-2022 SUGANDHA SRIVASTAVA 19-09-2022 10-10-2022 14:00 Physical Jamshed Bey
33 3995-2022 25007-2021 SUSMITA SAGAR YADAV 21-09-2022 10-10-2022 15:00 Virtual Sudhir Mendiratta
34 4510-2022 25567-2021 RAJ KUMARI - 10-10-2022 02:00 Virtual Krishan Dutta Singh
35 4143-2022 18186-2019 BHANU PRIYA 06-10-2022 10-10-2022 16:00 Hybrid Rajendra Mal Tatia
36 4406-2022 11103-2021 RICHA VERMA - 10-10-2022 11:00 Hybrid Suruchi Aggarwal
37 4480-2022 22092-2021 GINNI CHHABRA @ GINNI KAUR 30-09-2022 10-10-2022 12:00 Virtual R.K. Rathore
38 4404-2022 11068-2022 SRILATHA ARUN KUMAR MACHHA - 10-10-2022 11:00 Physical Sunil Kumar Verma
39 4117-2022 37839-2019 ARPANA GUPTA 23-09-2022 11-10-2022 15:00 Virtual Girish Chand Tyagi
40 4515-2022 18812-2022 S. V. KARUNYA - 11-10-2022 11:00 Physical Bharat Bhushan Dinkar
41 4516-2022 18013-2021 SIDDARTH ARORA - 11-10-2022 11:00 Physical Ajay Bansal
42 4249-2022 1052-2022 SHALINI AGARWALLA 30-09-2022 11-10-2022 12:30 Virtual Suresh Kumari
43 4519-2022 12012-2022 AMRUTHA KARUNAKARAN - 11-10-2022 02:30 Hybrid Aman M. Hingorani
44 4520-2022 18972-2020 KUMARI DEEPA - 11-10-2022 11:00 Physical Sadhana Sandhu
45 4095-2022 28298-2021 BABITA AGARWAL 16-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Sandeep Narain
46 4278-2022 2527-2017 VIKRAM VITHALDAS VYAS 16-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
47 4521-2022 11624-2022 PRIYANKA SADHUKHAN - 11-10-2022 02:00 Hybrid (Mrs.) Vipin Gupta
48 4267-2022 2998-2020 SWATI DAYAMA - 11-10-2022 11:00 Virtual Ashok Kumar Sharma
49 4206-2022 12004-2022 RAM KISHAN PAL @ MUNNA BABU 19-09-2022 11-10-2022 11:00 Virtual Snehasish Mukherjee
50 4148-2022 18942-2021 M. SAI SUDHAKAR 20-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Savitri Pandey
51 4254-2022 24532-2021 MANTI RANI @ ASHTHA 20-09-2022 11-10-2022 04:00 Virtual Suruchi Aggarwal
52 4240-2022 24525-2020 SNEH AMIT JOSHI NEE SNEH SHARMA - 11-10-2022 11:00 Physical Pushp Gupta
53 4239-2022 24520-2020 PAWAN KUMAR SHARMA - 11-10-2022 11:00 Physical Asha Gopalan Nair
54 3620-2022 14610-2022 PRATEEK GUPTA 22-09-2022 11-10-2022 03:00 Virtual Nikhil Jain
55 4514-2022 772-2022 MONA TARDI KERKETTA - 11-10-2022 11:00 Physical Asha Madan Jain
56 4322-2022 18963-2021 NAMRATA SHARMA 23-09-2022 11-10-2022 14:00 Virtual Sudhir Mendiratta
57 4411-2022 23597-2020 MALAGANAHALLI VENKATASWAMY SOWMYA - 11-10-2022 11:00 Physical Snehasish Mukherjee
58 4395-2022 43753-2018 ANUJA MALIK - 11-10-2022 11:00 Physical Ajay Bansal
59 4407-2022 30872-2021 URMILA MISHRA - 11-10-2022 15:00 Hybrid Abha R. Sharma
60 4408-2022 43674-2019 POOJA - 11-10-2022 12:00 Virtual Sangeeta Mehrotra
61 4409-2022 12083-2022 DINESH GUPTA - 11-10-2022 11:00 Physical Sujeeta Srivastava
62 4410-2022 25177-2021 KAMAL KANT - 11-10-2022 15:00 Hybrid N. Annapoorni
63 3837-2022 18424-2022 NIYATI TEJ GHATGE 24-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Karuna Nundy
64 4149-2022 10323-2021 RENU TIWARI 24-09-2022 11-10-2022 16:00 Virtual Pahlad Singh Sharma
65 4153-2022 28223-2021 KSHITIJ - 11-10-2022 14:00 Virtual Pushp Gupta
66 4183-2022 42814-2018 PALLAVI KUMARI 23-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Vanita Mehta
67 4217-2022 22297-2021 KANIKA ADHISH GUPTA 26-09-2022 11-10-2022 14:00 Physical Anuradha Rustagi
68 4198-2022 9129-2021 NIKITA BHARDWAJ 13-09-2022 11-10-2022 12:00 Virtual Aparna Bhat
69 4517-2022 15513-2018 AMIT ASHOK JOSHI - 11-10-2022 11:00 Physical Anupama Ahluwalia
70 4224-2022 37263-2019 ASHU GUPTA - 11-10-2022 11:00 Virtual Ajay Bansal
71 3925-2022 1278-2019 LAXMEE VACHHER 26-07-2022 11-10-2022 14:00 Physical Sunita Sharma
72 4236-2022 42071-2019 PRABHDEEP KAUR 28-09-2022 11-10-2022 13:00 Physical Jyoti Chaturvedi
73 4422-2022 19027-2021 MAHALAKSHMI 26-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Nanita Sharma
74 4374-2022 30207-2021 TAPAN GUPTA 28-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Savitri Pandey
75 4435-2022 15960-2021 CHINKI PURSWANI 29-09-2022 11-10-2022 15:00 Virtual Sadhana Sandhu
76 4208-2022 9195-2020 ROOPALI SINGHAL (RUBY) 29-09-2022 11-10-2022 03:30 Virtual Sushma Manchanda
77 4222-2022 6498-2021 HARENDRA @ MILAN SINGH BHADOURIYA 29-09-2022 11-10-2022 11:00 Physical Aman M. Hingorani
78 4164-2022 7986-2021 ARCHANA KUMARI 29-09-2022 11-10-2022 16:00 Virtual Shirin Khajuria
79 4518-2022 12076-2022 CHETNA KASHYAP - 11-10-2022 03:00 Hybrid Sudha Gupta
80 3582-2022 13996-2022 COSMICA 27-09-2022 11-10-2022 11:00 Virtual Gopal Prasad
81 4168-2022 8735-2020 SANGEETA KUMARI 30-09-2022 12-10-2022 14:00 Virtual Suresh Kumari
82 4482-2022 9941-2022 RAJNI VAISHNAV 30-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Aparna Bhat
83 4227-2022 14953-2022 PAYAL KHAITAN @ AGARWAL 26-09-2022 12-10-2022 02:00 Physical Mridul Aggarwal
84 4526-2022 22846-2022 SWETHA - 12-10-2022 11:00 Hybrid Kiran Bhardwaj
85 4522-2022 25930-2021 PRIYANKA - 12-10-2022 02:00 Physical Mridul Aggarwal
86 4199-2022 26464-2020 SMITAL VIVEK SAINI @ SMITAL SHARAD WAKALKAR 30-09-2022 12-10-2022 14:00 Physical Bharat Bhushan Dinkar
87 3782-2022 15141-2021 DEEPSHIKHA CHOUDHURY THROUGH POWER OF ATTRONEY 23-09-2022 12-10-2022 17:00 Virtual Anupama Ahluwalia
88 4527-2022 5511-2021 DEVINA TRIPATHI - 12-10-2022 11:00 Physical Asha Gopalan Nair
89 4144-2022 1116-2021 VARANASI LAXMI SUJATA 28-09-2022 12-10-2022 14:00 Physical Mridul Aggarwal
90 4529-2022 1492-2022 JYOTI KHOSLA - 12-10-2022 03:00 Hybrid Jamshed Bey
91 4181-2022 7890-2021 SHASHI BALA 21-09-2022 12-10-2022 16:00 Physical Tripathi,Santosh Kumar
92 3332-2022 37673-2017 SADHANA BHADORIYA 20-09-2022 12-10-2022 15:00 Virtual Ajay Bansal
93 4204-2022 29917-2021 VANDANA 26-09-2022 12-10-2022 14:00 Physical Asha Gopalan Nair
94 3875-2022 10621-2022 ANKIT SUMAN 28-09-2022 12-10-2022 15:00 Physical Reena Singh
95 4245-2022 33320-2019 NIDHI DIXIT - 12-10-2022 11:00 Virtual Abha R. Sharma
96 4352-2022 25086-2021 DISHA AGARWAL 29-09-2022 12-10-2022 15:00 Virtual Prabha Swami
97 4525-2022 42440-2019 RENU - 12-10-2022 11:00 Physical Manoj Kumar Jain
98 4528-2022 6220-2021 ANJU - 12-10-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
99 4524-2022 3620-2021 RHYTHM - 12-10-2022 11:00 Hybrid Amita Goyal
100 4318-2022 12827-2022 SMRITI SHAH @ INDU 21-09-2022 12-10-2022 16:30 Virtual Madhurima Tatia
101 4268-2022 6389-2022 ESHA OJHA - 12-10-2022 11:00 Hybrid Alka Agrawal
102 3945-2022 21856-2020 ALKA SHARMA 28-09-2022 12-10-2022 12:00 Physical Savitri Pandey
103 3948-2022 2875-2021 SHIV KHANNA 30-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Shirin Khajuria
104 4530-2022 5058-2022 VIKRAM MUKUND GOKHALE - 12-10-2022 11:00 Physical Vandana Sharma Bhandari
105 3679-2022 17267-2022 BISWANATH SAHU 19-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Praveena Gautam
106 4342-2022 16454-2021 SIMRAN AJAY MANSUKHANI 20-09-2022 12-10-2022 15:30 Virtual Prachi Bajpai
107 3811-2022 21981-2011 DR.SANJIB KARMAKAR 06-09-2022 12-10-2022 12:00 Physical Ashok Kumar Sharma
108 4523-2022 6367-2020 SNEHLATA - 12-10-2022 02:00 Physical Alka Agrawal
109 4474-2022 18258-2021 SHELLI SWAMI 29-09-2022 12-10-2022 17:00 Virtual Puja Anand
110 4394-2022 11593-2022 V. HEMAMBUJAVALLI - 13-10-2022 14:15 Physical Pahlad Singh Sharma
111 3850-2022 2-2021 SUSANTA SAHA 21-09-2022 13-10-2022 11:00 Physical Anuradha Rustagi
112 3913-2022 38046-2019 PARDEEP KAUR SOHAL 23-09-2022 13-10-2022 15:00 Physical Aman M. Hingorani
113 4396-2022 2918-2022 ARUNA AKSHAY GHUGE NEE ARUNA PATHAK - 13-10-2022 15:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
114 3695-2022 26919-2021 AYUSHI JAIN 28-09-2022 13-10-2022 14:00 Physical Reena Singh
115 4157-2022 10444-2022 GURUMAYUM SUJATA SHARMA 29-09-2022 13-10-2022 16:30 Virtual Sujeeta Srivastava
116 4399-2022 25851-2020 PRIYANKA AWDHESH TIWARI 28-09-2022 13-10-2022 11:00 Physical Sunita Sharma
117 4347-2022 35631-2019 KRUTI PATEL 28-09-2022 13-10-2022 15:30 Virtual Sushma Manchanda
118 4483-2022 18914-2022 REENA KUMARI 01-10-2022 13-10-2022 12:00 Virtual Anupama Ahluwalia
119 4017-2022 4942-2022 NEELIMA REDDY 29-09-2022 14-10-2022 15:30 Physical Sushma Manchanda
120 4505-2022 12565-2022 YOGITA 01-10-2022 14-10-2022 15:00 Virtual Jamshed Bey
121 3614-2022 8317-2021 PRINCY JAISWAL 26-09-2022 14-10-2022 14:00 Physical Savitri Pandey
122 3771-2022 12142-2022 VP. HEMANTH ROYAL 22-09-2022 14-10-2022 14:00 Physical Anil Shrivastav
123 4326-2022 6679-2022 GEDDADA @ GUTHULA LEELA NAGA JYOTHI 26-09-2022 14-10-2022 14:00 Virtual Vandana Sharma Bhandari
124 3804-2022 42241-2018 SHABINDER JIT KAUR 26-08-2022 14-10-2022 15:00 Physical Sangeeta Mehrotra
125 3810-2022 18669-2021 ANJALI PRIYA 09-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Babu Ram Verma
126 4119-2022 24684-2020 MEENAKSHI GARG 27-09-2022 14-10-2022 02:30 Physical Jamshed Bey
127 3746-2022 30161-2018 RAMA GUM INDUSTRIES INDIA LIMITED 27-09-2022 14-10-2022 03:00 Physical Vijay Kumar Mehta
128 3828-2022 5107-2022 ABHISHEK CHAUDHURI 28-09-2022 14-10-2022 18:00 Virtual Puja Anand
129 4531-2022 11295-2022 POOJA RAGHUNATH NAGVEKAR - 14-10-2022 02:00 Virtual Vanita Mehta
130 4219-2022 24653-2022 ROHAN RATNAKAR HEGDE 27-09-2022 14-10-2022 03:00 Virtual Girish Chand Tyagi
131 4171-2022 5073-2019 PRAMILA 27-09-2022 14-10-2022 04:00 Virtual Pushp Gupta
132 4532-2022 23288-2021 DR. ARUNIMA CHAUHAN - 14-10-2022 02:00 Virtual Sandeep Narain
133 4317-2022 10147-2022 POOJA PANDEY 30-09-2022 14-10-2022 15:00 Virtual Girish Chand Tyagi
134 4233-2022 2446-2022 SAHITHI P. 30-09-2022 14-10-2022 15:00 Virtual Pahlad Singh Sharma
135 4234-2022 5422-2022 JOELAH EDWIN - 14-10-2022 11:00 Physical N.K. Aggarwal
136 3947-2022 2875-2020 KANCHAN PARIKH 23-09-2022 14-10-2022 12:00 Virtual Shrabani Chakrabarty
137 3812-2022 31731-2021 VINITA KUKREJA 23-09-2022 14-10-2022 14:30 Physical Ashok K Sharma
138 4211-2022 21642-2020 MANESH KUMARI 21-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Dipak Bhattacharyya
139 3727-2022 27516-2020 SHWETA SINGH 23-09-2022 14-10-2022 11:00 Virtual Sudha Gupta
140 4212-2022 18673-2021 MEGHNA GUPTA 23-09-2022 14-10-2022 02:00 Physical Shrabani Chakrabarty
141 4232-2022 35102-2018 ANJALI KUMARI 28-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Prabha Swami
142 4147-2022 14292-2022 20-09-2022 14-10-2022 15:00 Physical Praveena Gautam
143 4403-2022 15255-2021 MANI KANCHAN TRIPATHI 29-09-2022 14-10-2022 11:00 Virtual Shrabani Chakrabarty
144 4220-2022 5060-2021 ANMOL ADARSH 28-09-2022 14-10-2022 11:00 Physical Sudha Gupta
145 3817-2022 2785-2022 SOWMYA SUNNY MAHAJAN 01-10-2022 14-10-2022 15:00 Virtual R.K. Rathore
146 4315-2022 38504-2019 RADHIKA 29-09-2022 15-10-2022 12:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
147 3675-2022 17050-2022 RTC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 14-09-2022 15-10-2022 04:00 Virtual Rajendra Mal Tatia
148 3870-2022 2067-2021 PREETI MALVIYA 17-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual Manjeet Chawla
149 4118-2022 3458-2020 APARNA BARUAH 21-09-2022 15-10-2022 12:00 Virtual Jyoti Chaturvedi
150 3742-2022 1019-2021 SONIKA SALUJA 22-09-2022 15-10-2022 12:00 Virtual Abha R. Sharma
151 4182-2022 3851-2022 SNEHAL PRATIK TRIVEDI 22-09-2022 15-10-2022 03:00 Virtual Prachi Bajpai
152 4123-2022 24962-2019 CHHAYA ARVIND RANA 23-09-2022 15-10-2022 14:00 Virtual Manjeet Chawla
153 3839-2022 1892-2022 RICHA KAPOOR 24-09-2022 15-10-2022 11:00 Physical Praveena Gautam
154 4324-2022 27382-2021 PADMAWATI MAHESH LAHOTI 26-09-2022 15-10-2022 16:00 Virtual Nandini Gore
155 3731-2022 2834-2020 SHIJIMOL T 26-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual Sujeeta Srivastava
156 4265-2022 31842-2021 VINITA MITESH RAJAN@ VINITA DHARNIDHAR PRASAD 27-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual (Mrs.) Vipin Gupta
157 4329-2022 30312-2021 RITIKA GUPTA 27-09-2022 15-10-2022 11:00 Physical Rajiv K. Garg
158 4400-2022 6497-2022 NIDHI PANDEY 29-09-2022 15-10-2022 14:00 Physical Sudhir Mendiratta
159 3629-2022 46161-2018 PABBA RAMCHANDER 27-09-2022 15-10-2022 11:30 Physical Madhurima Tatia
160 3619-2022 7050-2022 RITIKA 16-09-2022 15-10-2022 11:00 Physical N. Annapoorni
161 4376-2022 25634-2021 ELEENA PAL 29-09-2022 15-10-2022 11:00 Physical R.K. Rathore
162 4325-2022 6378-2019 DEBJANI BHATTACHARJEE 26-09-2022 15-10-2022 11:00 Virtual Sunil Kumar Verma
163 4343-2022 18907-2021 PREETI THAPLIYAL SHARMA 29-09-2022 15-10-2022 15:00 Virtual Dipak Bhattacharyya
164 4346-2022 26109-2019 DIVYA 26-09-2022 15-10-2022 12:00 Physical Praveena Gautam
165 4261-2022 9407-2022 P. KRITHIKA 30-09-2022 15-10-2022 14:00 Virtual Devvrat
166 4484-2022 25852-2021 SEEMA 30-09-2022 15-10-2022 14:00 Virtual Shirin Khajuria
167 4481-2022 25615-2019 CHHAYA ARVIND RANA @ TOMAR 30-09-2022 15-10-2022 14:00 Virtual Sunil Kumar Verma
168 4225-2022 29240-2021 ISHITA DAS ROY - 16-10-2022 03:30 Virtual Alka Agrawal
169 4331-2022 17469-2021 SAPNA SHARMA @ GARIMA SHARMA 27-09-2022 17-10-2022 03:00 Physical Sujeeta Srivastava
170 4231-2022 24611-2019 MITHILESH PRAJAPATI 27-09-2022 17-10-2022 02:30 Virtual Mohan Lal Sharma
171 4533-2022 5906-2021 DR. SARABJAYA SINGH - 17-10-2022 11:00 Physical Sangeeta Mehrotra
172 4247-2022 19791-2021 J. SHARMILA MAHESWARI 01-10-2022 17-10-2022 16:30 Virtual Rakesh Kumar Khanna
173 4534-2022 21797-2022 SONAL RANA - 17-10-2022 12:00 Physical Shrabani Chakrabarty
174 4537-2022 24189-2022 BHIMDEV SINGH @ NITISH KUMAR - 17-10-2022 11:00 Physical Aparna Bhat
175 4242-2022 15681-2021 SHWETA GAURKAR ALIAS VAISHALI PRANV MALKAN 29-09-2022 17-10-2022 14:00 Virtual Anuradha Rustagi
176 4536-2022 4340-2021 CHANDA SINGH - 17-10-2022 11:00 Physical Reena Singh
177 4246-2022 14677-2022 PRIYA SINGH 20-09-2022 17-10-2022 16:00 Physical Asha Madan Jain
178 4230-2022 12320-2022 AMIT KUMAR 23-09-2022 17-10-2022 14:00 Physical Manjeet Chawla
179 4328-2022 35582-2019 INDU SINGH 29-09-2022 17-10-2022 15:00 Physical Reena Singh
180 3729-2022 10098-2021 NAYAN 09-09-2022 17-10-2022 14:00 Virtual Sudhir Mendiratta
181 4348-2022 18240-2022 SONIA MALHOTRA 29-09-2022 17-10-2022 14:00 Physical V.K. Biju
182 4393-2022 11444-2022 PREETI GAURAV SISODIA ALIAS PREETI VIJAYSINH (VIJAY SINGH) SISODIA 29-09-2022 17-10-2022 15:00 Virtual Rajendra Mal Tatia
183 4535-2022 23577-2021 ANKITA BHATI - 17-10-2022 02:00 Physical Varuna Bhandari Gugnani
184 4433-2022 26385-2021 PAVEENA VASU 11-10-2022 17-10-2022 14:00 Physical Anil Shrivastav
185 4228-2022 13472-2022 RAM AVTAR PRAJAPATI 10-10-2022 17-10-2022 14:00 Physical Nanita Sharma
186 4137-2022 12927-2021 NEHA GUPTA 27-09-2022 17-10-2022 01:00 Physical Savitri Pandey
187 4434-2022 6943-2021 KUNAL MEHRA 27-09-2022 18-10-2022 03:30 Virtual (Mrs.) Vipin Gupta
188 4538-2022 10531-2022 SUKUMAR GHOSH - 18-10-2022 11:00 Physical Abha R. Sharma
189 4139-2022 7115-2021 SANA IMRANA 30-09-2022 18-10-2022 15:00 Physical Reena Singh
190 4349-2022 5254-2022 RAKHI 29-09-2022 18-10-2022 14:30 Physical Reena Singh
191 4264-2022 12089-2022 SHIKHAR MOHAN 27-09-2022 18-10-2022 02:00 Physical Babu Ram Verma
192 4473-2022 30745-2021 SWEETY KUMARI 29-09-2022 18-10-2022 15:00 Physical Praveena Gautam
193 4018-2022 502-2020 KUSUM ALIAS MAMTA BHAWARLALJI KHINWASARA 28-09-2022 18-10-2022 15:00 Virtual Kiran Bhardwaj
194 4539-2022 4652-2021 POOJA SHETTY - 19-10-2022 11:30 Virtual Sushma Manchanda
195 4542-2022 8140-2021 KRUSHIKA DESAI - 19-10-2022 11:00 Physical Jitendra Mohan Sharma
196 4170-2022 4773-2020 POOJA CHATTERJI 19-09-2022 19-10-2022 16:30 Virtual Nandini Gore
197 4540-2022 5149-2021 KITI MAHAJAN - 19-10-2022 12:30 Physical Babu Ram Verma
198 4541-2022 4333-2021 HEENA JAIN - 19-10-2022 01:00 Virtual Sunita Sharma
199 4332-2022 6845-2021 NEETA PRADEEP CHOPRA 28-09-2022 19-10-2022 12:00 Physical Gargi Khanna
200 4172-2022 25971-2020 MANJU RAMNIVAS JALWANIYA ALIAS MANJU VIJAY KHOKHAR ALIAS MANJU RAJKUMAR CHOUDHARY 15-09-2022 20-10-2022 02:00 Physical Nanita Sharma
201 4354-2022 43808-2019 POOJA SRIVASTAVA 30-09-2022 20-10-2022 14:30 Physical Mohan Lal Sharma
202 4327-2022 23312-2022 SRINIVAS RAO 29-09-2022 20-10-2022 14:00 Physical Asha Madan Jain
203 4237-2022 31543-2021 APURVA VASHISHTHA 29-09-2022 20-10-2022 12:00 Physical Amita Goyal
204 4545-2022 9633-2022 PALLAVI GUPTA - 20-10-2022 11:00 Physical Anil Shrivastav
205 4544-2022 29775-2021 PRATIMA KUMARI - 20-10-2022 03:00 Hybrid Madhurima Tatia
206 4543-2022 23798-2022 Y ARAVIND KUMAR - 20-10-2022 12:00 Physical Jyoti Chaturvedi
207 3786-2022 4675-2022 POOJA ASHISH KHANNA ALIAS POOJA PARKASH RAIKHANGHAR 20-09-2022 20-10-2022 12:00 Physical Anuradha Rustagi
208 3807-2022 9374-2022 NEETI SRIVASTAVA 19-09-2022 20-10-2022 11:30 Physical Amita Goyal
209 3622-2022 16807-2022 PELLAKURU AMBIKA REDDY 12-08-2022 21-10-2022 02:00 Physical Shrabani Chakrabarty
210 4269-2022 7044-2022 ANKITA KULKARNI 30-09-2022 21-10-2022 14:30 Virtual Praveena Gautam
211 4266-2022 10816-2022 NEHA PANDEY - 21-10-2022 11:00 Physical Vanita Mehta
212 4477-2022 2876-2022 PREETI CHOUDHARY 30-09-2022 21-10-2022 14:00 Physical Devvrat
213 4209-2022 647-2022 J. SWETHA 29-09-2022 21-10-2022 04:30 Physical Rajendra Mal Tatia
214 4401-2022 17545-2022 SAKSHI JAIN 30-09-2022 21-10-2022 16:00 Physical Tripathi,Santosh Kumar
215 3719-2022 36053-2019 ANITA 30-09-2022 21-10-2022 16:00 Physical Tripathi,Santosh Kumar
216 4351-2022 24456-2021 SHIVANI SINGH 29-09-2022 21-10-2022 14:00 Physical Mahajan,Krishan
217 4442-2022 14215-2022 TULIKA KAUSHAL 01-10-2022 22-10-2022 11:00 Virtual Manjeet Chawla
218 4203-2022 29222-2021 AGASTYA VARUN REDDY 01-10-2022 22-10-2022 11:00 Physical Ashok Kumar Sharma
219 4214-2022 23022-2021 GARIMA YADAV 23-09-2022 22-10-2022 14:00 Virtual Suruchi Aggarwal
220 4020-2022 4489-2022 LAKHVINDER KAUR 08-09-2022 31-10-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
221 4205-2022 18943-2021 TULJA NEGI 23-09-2022 31-10-2022 14:00 Virtual N. Annapoorni
222 4350-2022 25515-2021 MONIKA SHARMA 29-09-2022 01-11-2022 11:30 Physical Gopal Prasad
223 3676-2022 15123-2022 RAJINDER SINGH 08-09-2022 03-11-2022 11:00 Physical Prachi Bajpai
224 4333-2022 2389-2022 PRIYADARSHINI 28-09-2022 04-11-2022 14:00 Physical Sunita Sharma
225 4238-2022 19268-2020 ANU SHARMA 29-09-2022 04-11-2022 11:00 Physical Mridul Aggarwal
226 4011-2022 20415-2019 ANITA BHALIA @ ANITA KASERA 15-09-2022 04-11-2022 02:00 Physical Vanita Mehta
227 4248-2022 21443-2021 M. VANDHANA 29-09-2022 05-11-2022 02:00 Virtual Sandeep Narain
228 4151-2022 46368-2019 PRIYANKA SINGH 27-09-2022 11-11-2022 02:00 Physical Sudhir Mendiratta
229 4241-2022 6992-2022 SIMRAN KAUR 14-10-2022 14-11-2022 15:00 Virtual Anil Shrivastav
230 4334-2022 15410-2022 LALITA 28-09-2022 16-11-2022 13:00 Physical Vanita Mehta
231 3996-2022 23537-2021 GEETIKA AGARWAL 30-09-2022 19-11-2022 14:00 Physical Anil Shrivastav
232 4200-2022 13263-2021 SWAPNA SHIVAKUMAR 14-09-2022 03-12-2022 11:00 Virtual Tripathi,Santosh Kumar
233 4155-2022 27175-2019 SAMRAT BOSE - 12-12-2022 11:00 Hybrid N.K. Aggarwal